BEVERAGES – GIẢI KHÁT

VietnameseHot/Iced Coffee w/Condensed Milk     
Cafe Phin Sữa Nóng/đáViệt Nam  $3.99  
Thai tea with Boba   
Trà thái trân châu  $3.99  
Fresh Lemonade  
Nước Chanh  $2.99  
Fresh Coconut Drink   
Nuoc dua tuoi  $3.99  
Vietnamese Hot Tea  
Trà Nóng  $1.99  
Vietnamese Iced Tea  
Trà đá  $1.99  
Coke, Diet Coke, Pepsi, Diet Pepsi, Sprite, 7up, Dr Pepper   
Nước Ngọt  $1.99  
Mango BobaSmoothie  
Sinh Tố Xoài Trân châu  $4.99  
Avocado Boba Smoothie  
Sinh Tố Bơ Trân châu  $4.99  
Strawberry Boba Smoothie  
Sinh Tố Strawberry Trân châu  $4.99  
Durian BobaSmoothie   
Sinh Tố Sầu Riêng Trân châu  $4.99 
The King Crab Shack
Adds:  3881 S 27th St
           Milwaukee, WI 53221
Tel:      (414)-763-0551
Business Hours
Sun-Tue:10:30am - 09:00pm
Wed:Closed
Thur:10:30am - 09:00pm
Fri-Sat:10:30am - 09:30pm
Like Facebook